Priser

Husk at en konsultasjon hos oss er gratis, og vi vil da kunne anslå hvor mange behandlinger som vil være nødvendig

Kongsvinger Laserklinikk                    Telefon: 908 97 651                    Storgata 41, 2212 Kongsvinger

free web counters